05Nov
Lees hier snel onze nieuwsbrief!

ICT op de Korenbloem

SKOOL: 


Zowel de kinderen als de leerkrachten werken met SKOOL.  (zie www.skool.nl ) Het biedt leerlingen de mogelijkheid geheel zelfstandig met de computer te werken.
Alle aan RBOB gerelateerde scholen maken gebruik van Skool, waardoor samenwerken en van elkaar leren via Skool -applicaties mogelijk is. Skool heeft mede bijgedragen aan zinvolle digitalisering. Het product blijft door een goede samenwerking met het onderwijs steeds up to date.


Tweesporenaanpak ten aanzien van ICT - implementatie.

Enerzijds werken we met een ICT-roadmap waarin vermeld staat welke digitale projecten in welke groepen en op welke tijdstippen worden uitgevoerd, anderzijds proberen we ICT zo gericht en beredeneerd mogelijk in te zetten in het onderwijsleerproces om het leerrendement te verhogen en het klassenmanagement te verbeteren. Door functioneel en beredeneerd ICT- gebruik komt ons onderwijs op maat binnen handbereik. Ook opent dit perspectief tot leren op grond van kennisconstructie en Meervoudige Intelligentie. Voor uitgangspunten over het ICT - beleid op de korenbloem klik hier.


Digitale borden:

Er wordt met bijzonder veel enthousiasme gewerkt met de Prowise digitale schoolborden. We zijn ervan overtuigd dat deze borden ons onderwijs verrijken.
Alle groepen beschikken over een digitaal schoolbord wat interactief wordt gebruikt in samenwerking met onze prowise tablets.


Onze website:

Kijk regelmatig naar onze site, zodat u niets mist. Reacties om de site te verbeteren zijn altijd welkom! Ook nodigen we uit bij de site: www.rbobdekempen.yurls.nl . Deze site verzamelt heel veel informatie voor u en de kinderen! 


Digitale projecten:

De projecten worden elk schooljaar in de jaarplanning opgenomen. M.a.w. we proberen aan feestdagen, projecten, thema's een passend digitaal project te koppelen. (denk aan kinderboekenweek, kerst, leefstijl,projectweek et cetera)

Schooljaar 2013-2014
- Prowise scholing voor leerkrachten.

- Mediawijsheid, project via kennisnet.
- Digitale projecten.
- Werken met touchscreens
- Werken met tablets en wifi.


Schooljaar 2012-2013
- Mediawijsheid, project via kennisnet.
- Alle klassen hebben sinds dit schooljaar een digibord, we scholen de leerkrachten dit jaar in het gebruik hiervan.
- Digitale projecten.


Schooljaar 2011-2012

-Vervolg "Mediawijsheid" voor de groepen 5 t/m 8, maar nu specifiek gericht op Het Internet.
- Informatieavond voor ouders over het thema mediawijsheid en veiligheid op het web.

Schooljaar 2010-2011
Vanaf groep 6 starten we met het project "Mediawijsheid". Hiermee willen we onze leerlingen wegwijs maken in de digitale wereld en met name ze te leren hoe ze zich daarin moeten gedragen; ook wel netiquette genoemd.  Naast het gebruik van internet komen ook onderwerpen aan de orde als: social websites (Hyves-Facebook), reclame, spam, tv, mobiele telefoons, chatten, gaming et cetera. We hopen de leerlingen enerzijds bewust te maken van de vele mogelijheden en anderzijds van potentiŽle gevaren. Daarom ondertekenen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 een internetcontract samen met hun ouders. Internetcontract OBS De Korenbloem. Dit internetcontract zal elk schooljaar opnieuw ingeleverd worden.
Zie ook:
Mediawijsheid/Internet of
http://mediaopvoeding.nl
http://www.rbobdekempen.yurls.net/index.php?mod=yurlspage&pageId=84913