Leerlingenraad

 In de leerlingenraad praten we over onderwerpen als het speelplein, de nieuwe school en allerlei zaken die met "De Korenbloem" te maken hebben.
De leerlingenraad vergadert ongeveer 4 keer per jaar.
 

 
In de leerlingenraad hebben de volgende personen zitting:
  •  
  •  
  •  
  •  
Leerkrachten:
  • Karlijn Kommers
  • Els van de Kam
Verslagen van de vergaderingen