Onze school
 

De beste basis voor een leven lang leren!


Openbare basisschool 'De Korenbloem' is een openbare school die deel uitmaakt van stichting "De Kempen". Hierbij zijn 14 openbare scholen uit verschillende gemeenten in De Kempen aangesloten. Deze scholen worden gestuurd door deze missie:

OPENBAAR BASISONDERWIJS DE KEMPEN
De beste basis voor een leven lang leren.


*de school waar je elkaar ontmoet*
*de school die je raakt*
*de school met dynamiek*

Openbaar basisonderwijs de kempen.
Dit is een professionele organisatie van 14 scholen voor primair onderwijs. Iedere school daarvan is toegankelijk voor alle mensen ongeacht maatschappelijke, regilieuze of culturele achtergrond, met aandacht voor respect en actieve tolerantie:

'NIET APART MAAR SAMEN'

Meer over onze school kunt u lezen in de schoolgids.