12Apr
Lees hier snel onze nieuwsbrief!

ICT op de Korenbloem

Tweesporenaanpak ten aanzien van ICT - implementatie:
Enerzijds werken we met een ICT-roadmap waarin vermeld staat welke digitale projecten in welke groepen en op welke tijdstippen worden uitgevoerd, anderzijds proberen we ICT zo gericht en beredeneerd mogelijk in te zetten in het onderwijsleerproces om het leerrendement te verhogen en het klassenmanagement te verbeteren. Door functioneel en beredeneerd ICT- gebruik komt ons onderwijs op maat binnen handbereik. Ook opent dit perspectief tot leren op grond van kennisconstructie en Meervoudige Intelligentie. 

Digitale schoolborden en chromebooks:
Er wordt met bijzonder veel enthousiasme gewerkt met de Prowise digitale schoolborden. We zijn ervan overtuigd dat deze borden ons onderwijs verrijken.  Veel van onze huidige lesmethodes beschikken over een digibord-software, hierdoor kunnen we de lessen visualiseren op het bord voor de leerlingen. 

Alle groepen beschikken over een digitaal schoolbord. Daarnaast beschikken we vanaf schooljaar 2017-2018 over chromebooks. Het digitale schoolbord kan interactief worden gebruikt in samenwerking met onze Prowise chromebooks.
Daarnaast beschikken we over een aantal all-in-one PC`s. 

Prowise: 
Vanaf schooljaar 2019-2020 werken we met de leeromgeving Prowise Go. Voor meer informatie over Prowise GO klik

Digitale projecten:
De projecten worden elk schooljaar in de jaarplanning opgenomen. M.a.w. we proberen aan feestdagen, projecten, thema's een passend digitaal project te koppelen. (denk aan kinderboekenweek, kerst, leefstijl,projectweek et cetera)