11Feb
Lees hier snel onze nieuwsbrief!


De Korenbloem heeft het vignet Gezonde school behaald.

Wat is een gezonde school

Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Dit doet u aan de hand van de vier Gezonde School-pijlers. U bent een Gezonde School als u het vignet Gezonde School hebt behaald. 

Voor het filmpje van de gezonde school klik hier.
Voor meer informatie over de gezonde school klik hier.

De Gezonde School-pijlers

  1. Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.
  2. Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of ‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.
  3. Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.
  4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid. 
Het vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.

Voor het themacertificaat Bewegen en sport klik hier

Wat eten & drinken we?
We willen gezond eten op school stimuleren om zo kinderen bewuste keuzes te leren maken. Samen met ouders zorgen we voor gezond eten en drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch. Er zijn diverse meningen over wat nu wel of niet een gezonde keuze is, hierbij past in ieder geval snoep, koek en chips als een vanzelfsprekendheid voor de dagelijkse pauzes niet bij.

Kleine pauze
In de ochtend is er een korte pauze van 15 minuten, daarbij gaan we uit van (gedroogd) fruit, groente, boterhammen en/of evt. drinken. Geen koolzuurhoudende dranken en bij voorkeur in een herbruikbare beker of fles.

Grote Pauze
Tegen 12 uur gaat iedereen eten, dit vindt plaats in de eigen klas met de leerkracht. De leerlingen brengen de lunch hiervoor zelf mee. Net als de jas gaat de tas met de lunch in de locker van de leerling.
Naast drinken (geen koolzuurhoudende dranken) denken wij aan het volgende voor de lunch;
Boterhammen, (gedroogd) fruit, groente, wrap, (blokje) kaas, gekookt eitje, droge cracker (eventueel belegd) of bijvoorbeeld soepstengels, rijstwafel (eventueel met kruiden, maar geen chocolade of karamel etc.), ongebrande/ongezouten nootjes.  
De kinderen zijn vrij in wat ze trakteren wanneer ze jarig zijn, het is immers feest! Wel vragen we om de traktaties klein te houden en juichen we gezonde traktaties toe.