Welkom bij de klassenpagina van groep 1 / 2

We geven u als ouder(s) / verzorger(s) graag informatie over het werken in een kleutergroep.
We zijn blij dat u om deze reden onze website en groepspagina bezoekt.

In de kleutergroepen starten we iedere ochtend in de kring.
Tijdens deze kringmomenten wisselen allerlei diverse, beredeneerde activiteiten elkaar af. Denk aan reken-, taal-, motorische-, en sociale activiteiten. We zorgen ervoor dat de kringmomenten aantrekkelijk en uitdagend zijn voor kleuters met wisselende niveaus in hun ontwikkeling.
Afhankelijk van de activiteit kan de indeling en de grootte van de kring wijzigen.

Na de kring gaan we werken.
Het werken gebeurt op basis van een kiesbord. Hierop kunnen ze kijken welke werkjes nog beschikbaar zijn of waar de juf ze heeft ingedeeld.

In iedere klas hangt ook een takenbord. Hierop zien de kinderen de werkjes staan die we van iedere leerling verwachten, en wordt bijgehouden wie er wat al heeft gemaakt. De werkjes zijn thema- en doel afhankelijk voor het niveau van de leerling en worden voorafgaand aan het thema door de kleuterleerkrachten bepaald en vastgelegd in het beredeneerd aanbod.
Leerlingen worden tijdens de werkles uitgedaagd in creativiteit, motorische-, reken-, taal- en spelontwikkeling, samenwerken. Maar ook leren ze het correct gebruiken van materialen en zijn we bezig met leren leren. In iedere klas is een taal-, reken-, constructie- en themahoek aanwezig.

Rond 10.15 uur eten we fruit in de kring.
Iedere leerling heeft hapklaar fruit of groente bij zich en drinken.

Na het fruit eten gaan we naar buiten.  (Buiten spelen en werken kunnen wisselen).
Buiten hebben we een plein waarbij de kinderen ontdekkend kunnen leren. Er is een zandbak, een duikelrek, glijbaan, we hebben een moestuin, voetbalveld, ruimte om met fietsen en karren te spelen maar ook een rustig hoekje waar kinderen samen kunnen zitten, kletsen, rusten…
Tijdens het buiten spelen wordt er veelal gebruik gemaakt van de materialen  voor in de zandbak, fietsen en karren. Maar ook van doeken, palen, banden en stokken om hutten te maken en andere spelvormen die door de kinderen bedacht worden.
Ons rijke aanbod op het kleuterplein maakt dat we van mening zijn dat kinderen volop in hun spel, sociale-, motorische ontwikkeling en creativiteit gestimuleerd worden en op die manier tot fijn samenspel komen.

Twee keer per week maken we gebruik van de speelzaal.
In het begin van de week staat er een vrije spel les op het programma waarbij kinderen vrij mogen bewegen over het opgezette materiaal.
Eind van de week is een begeleidde spel les waarbij veel wisselende spellen en bewegingsactiviteiten aan bod komen.

Projecten:
* Kamp.
We gaan met de gehele school rondom hetzelfde thema op kamp. De kleuters gaan 1 dag 'op kamp.' Deze dag zijn er activiteiten op locatie; in het bos en op het veld, afgewisseld met toneel.
 
* Lentekriebels.
In het voorjaar is er een landelijke week in het kader van 'lentekriebels'. Bij de kleuters is er deze week aandacht voor de omgangsvormen en normen en waarden tussen kinderen onderling en kinderen en volwassenen.

Voor u als ouder(s) / verzorger(s) is het volgende nog belangrijk om te weten over groep 1-2
De start is voor veel kleuters en ook voor sommige ouders een spannende periode.
We zorgen er graag samen met u als ouder(s) /verzorger(s) voor dat uw zoon/ dochter een leuke, leerzame en fijne tijd heeft op school!
10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt ontvangt hij/ zij van ons een brief in welke klas ze gaan starten. Ongeveer 6 weken van tevoren neemt de leerkracht contact met u op voor een intakegesprek en het afspreken van de oefenmomenten. Kinderen die voor januari (van dat schooljaar) 4 jaar worden starten in groep 1. Kinderen die in of na januari 4 worden starten in groep 0. De kinderen van groep 0 zijn vrij op vrijdag.

Filmpjes kamp:
Klik voor het filmpje van het toneelstuk hier --> https://youtu.be/jgm6K_ToJOE
Klik voor de PowerPoint met het liedje hier.