Beste ouders/verzorgers van OBS De Korenbloem, 

I.v.m. het coranavirus is onze school van maandag 16 maart tot en met zondag 5 april gesloten. 
Op de website vinden jullie per groep de lesbrieven voor de kinderen terug met daarbij de nodige documenten.