Groep 1/2

Welkom bij de klassenpagina van groep 1 en 2

We geven u graag informatie over het werken in een kleutergroep.
We zijn blij dat u onze website en groepspagina bezoekt.

In de kleutergroepen starten we iedere ochtend in de kring.
Tijdens deze kringmomenten wisselen allerlei activiteiten elkaar af. Denk aan reken-, taal-, motorische-, en sociale activiteiten. We zorgen ervoor dat de kringmomenten aantrekkelijk en uitdagend zijn voor kleuters en we houden rekening met de verschillende leeftijdsgroepen en niveaus.
Afhankelijk van de activiteit kan de indeling en de grootte van de kring variëren.Na de kring beginnen we met de speel-werkles.  
Het werken gebeurt op basis van een keuzebord. Hierop staan werkjes waaruit de kinderen kunnen kiezen. In iedere klas hangt ook een takenbord waarop werkjes staan die alle leerlingen tijdens dat thema moeten maken. Hierop zien de kinderen de werkjes staan die we van iedere leerling verwachten en wordt bijgehouden wie er wat heeft gemaakt. De werkjes zijn thema- en doel afhankelijk voor het niveau van de leerling en worden voorafgaand aan het thema door de kleuterleerkrachten bepaald en vastgelegd in het beredeneerd aanbod.
Leerlingen worden tijdens de werkles uitgedaagd in creativiteit, samenwerking, motorische-, reken-, taal- en spelontwikkeling. In iedere klas is een taal-, reken-, constructie- en themahoek aanwezig.Rond 10.15 uur eten we fruit in de kring.
Iedere leerling heeft hapklaar fruit of groente bij zich en een beker drinken.

Na het fruit eten gaan we naar buiten.  (Het buiten spelen en het werken kunnen afwisselen).
Buiten hebben we een kleuterplein, waar de kinderen ontdekkend kunnen leren. Er is een zandbak, een duikelrek, een glijbaan, een voetbalveld en een ruimte om met fietsen en karren te spelen. We hebben daarnaast een moestuin en ook een rustig hoekje, waar kinderen samen kunnen zitten, kletsen, rusten…
Tijdens het buiten spelen gebruiken we veel materialen, zoals fietsen, karren, paardentuigjes, zandbakmateriaal, planken, boomstammen etc. Ook maken we gebruik van doeken, palen, banden en stokken om hutten te maken en andere spelvormen die door de kinderen bedacht worden.
Ons rijke aanbod op het kleuterplein maakt dat kinderen volop in hun spel, sociale-, motorische ontwikkeling en creativiteit gestimuleerd worden en op die manier tot fijn samenspel komen.Twee keer per week maken we gebruik van de speelzaal. 
In het begin van de week staat er een oefenles centraal, met grote gymmaterialen. Hierbij oefenen we o.a. het klimmen, klauteren, rollen, diepspringen, balanceren etc.  
Aan het einde van de week staat er een spelles op het programma, waarbij veel wisselende spellen en bewegingsactiviteiten aan bod komen.Projecten:
* Kamp.
We gaan met de gehele school rondom hetzelfde thema op kamp. De kleuters zijn hier 1 dag aanwezig. Deze dag zijn er activiteiten op locatie; in het bos en op het veld, afgewisseld met toneel.
 
* Lentekriebels.
In het voorjaar is er een landelijke week in het kader van de 'lentekriebels'. Bij de kleuters is er deze week aandacht voor de omgangsvormen en normen en waarden tussen kinderen onderling en kinderen en volwassenen.Het volgende is voor u nog belangrijk om te weten over groep 1/2:
De start is voor veel kleuters en ook voor sommige ouders een spannende periode.
We zorgen er graag samen met u voor dat uw zoon/dochter een leuke, leerzame en fijne tijd heeft op school!
Ongeveer 10 weken voordat uw kind 4 jaar wordt, ontvangt hij/zij van ons een brief met daarin de informatie over de groep waarin ze gaan starten. Ongeveer 6 weken van tevoren neemt de leerkracht contact met u op voor een intakegesprek en het afspreken van de oefenmomenten. Kinderen die vóór januari (van dat schooljaar) 4 jaar worden, starten in groep 1. Kinderen die in of na januari 4 worden starten in groep 0. De kinderen van groep 0 zijn op vrijdag vrij.