Kinderopvang IkOOK

De aan RBOB verbonden kinderopvang IK-OOK is in ons gebouw gevestigd. Hiermee vormen wij een kindcentrum. Een allesomvattend speel- en leercentrum waar ouders terecht kunnen bij een loket, een centrum met een compleet aanbod voor de allerjongsten tot en met de tieners in de bovenbouw.
 
Het aanbod van IK-OOK heeft als belangrijkste kenmerken:
  • Kleinschalig, betrokken en een huiselijke sfeer. In de hal van school is hiervoor o.a. een open keuken gerealiseerd. 
  • Divers aanbod: dus ook voorschoolse opvang, opvang in de schoolvakanties, naschoolse opvang, kinderopvang en peuteropvang.
  • Afwisselend aanbod van activiteiten: sport- cultuur- spel.
  • Vanzelfsprekende aansluiting met de school: optimaal gebruik van wederzijdse faciliteiten, pedagogische samenhang, doorlopende leerlijn en goede overdracht naar de school.
  • Aantrekkelijke tarieven.
  • Bij de BSO werken we met domeinen. Hierbij bieden we in verschillende ruimtes diverse activiteiten aan. De kinderen kunnen zich hiervoor inplannen via een planbord, maar uiteraard is er ook de mogelijkheid tot vrij spelen.
De tarieven voor de diverse mogelijkheden van opvang zijn op te vragen bij IK-OOK Er zijn geen inschrijfkosten.
Bij genoemde tarieven is geen rekening gehouden met een eventuele kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, waardoor het uiteindelijke bedrag dat u betaalt, doorgaans een beperkt deel is van de vermelde prijs.
Via de site van de Belastingdienst kunt u een berekening maken van uw eventuele teruggave.
Voor een rondleiding kunt u bellen naar de locatie IK-OOK Oirschot 040-3333801. 
Voor aanmeldingen of meer informatie kunt u contact opnemen met Emmy Reijmer, oirschot@ik-ook.nu of informatie op de site  www.ik-ook.nu