Kinderopvang IkOOK

De aan RBOB verbonden kinderopvang IK-OOK is in ons gebouw gevestigd. Hiermee vormen wij een kindcentrum. Een allesomvattend speel- en leercentrum waar ouders terecht kunnen bij een loket, een centrum met een compleet aanbod voor de allerjongsten tot en met de tieners in de bovenbouw.
 
Het aanbod van IK-OOK heeft als belangrijkste kenmerken:
  • Kleinschalig, betrokken en een huiselijke sfeer. Ik de hal van school is hiervoor o.a. een open keuken gerealiseerd. 
  • Divers aanbod: dus ook verlengde opvang, voorschoolse opvang, opvang in de schoolvakanties, naschoolse opvang, kinderopvang en peuteropvang.
  • Afwisselend aanbod van activiteiten: sport- cultuur- spel.
  • Vanzelfsprekende aansluiting met de school: optimaal gebruik van wederzijdse faciliteiten, pedagogische samenhang, doorlopende leerlijn en goede overdracht naar de school.
  • Aantrekkelijke tarieven.
De tarieven voor de diverse mogelijkheden van opvang zijn op te vragen bij IK-OOK Er zijn geen inschrijfkosten.
Bij genoemde tarieven is geen rekening gehouden met een eventuele kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst, waardoor het uiteindelijke bedrag dat u betaalt, doorgaans een beperkt deel is van de vermelde prijs.
Via de site van de Belastingdienst kunt u een berekening maken van uw eventuele teruggave.
Voor een rondleiding kunt u bellen naar de locatie IK-OOK Oirschot 040-3333801. 
Voor aanmeldingen of meer informatie kunt u contact opnemen met Emmy Reijmer, oirschot@ik-ook.nu of informatie op de site  www.ik-ook.nu