Groep 6

Welkom bij de klassenpagina van groep 6 De Pinguïns!

Wat leuk dat je komt kijken wat we allemaal doen in groep 6. Beter bekend als De Pinguïns!
Woorden die bij ons centraal staan zijn; prettige werksfeer, gezelligheid, hard werken, eigenaarschap, samenwerken en groeien! 

Wat leren we dit schooljaar bij de verschillende vakken? 

Rekenen 
We werken met de methode Pluspunt. Kinderen werken op eigen niveau (FS- niveau of S-niveau). Iedere dag rekenen we 60 minuten.
De doelen waar we dit jaar aan werken zijn:
- Getalbegrip tot 10.000 
- Hoofdrekenen bijvoorbeeld keer/deelsommen met nullen wegdenken/weghalen. 
- Cijferend rekenen (het onder elkaar oplossen van sommen +/-/x/: 
- Breuken en kommagetallen 
- Meten, tijd en geld (maateenheden en digitale tijd) 

Technisch lezen 
We starten iedere ochtend met 20 minuten stillezen in het eigen lees- of informatie boek. 
Er is aandacht voor leesbeleving door met elkaar ervaringen uit te wisselen. 
In groep 6 wordt ook regelmatig voorgelezen in een boek dat we samen uitkiezen. 
Voor de kinderen die nog wat extra leesoefening nodig hebben wordt gewerkt met de methode Estafette. Op vrijdag mogen de kinderen lekker lezen. Er mag dan ook gelezen worden in strips, zoekboeken, tijdschriften etc. Er mag dan een fijn plekje gezocht worden in de klas waar het kind gaat zitten, liggen of staan tijdens het lezen. 
In samenwerking met de bibliotheek Oirschot doen wij veel aan leesbevordering. Zo hebben we regelmatig lessen en workshops van een medewerker van de bibliotheek en gebruiken we leskisten om het lezen nog meer te promoten en stimuleren.

Taal
Bij taal werken we met 4 leerstofdomeinen; woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven. Het aanbod is heel gevarieerd en we zijn met alle vormen van taal bezig. We werken hierbij in verschillende thema's.  
 
Spelling 
Met behulp van een stappenplan en het verklanken van de woorden maken de kinderen kennis met nieuwe spellingcategorieën in groep 6. Deze woorden worden zowel op papier als op de computer ingeoefend. Thuis kunnen de kinderen de woorden van het thema nog extra oefenen met het programma Taal Actief en de site www.spellingoefenen.nl. In de laatste 2 thema's van de methode maken de kinderen al kennis met werkwoordspelling.  

Begrijpend lezen
Minstens twee keer per week staat begrijpend lezen op het programma. Hiervoor benutten we onder andere teksten van andere vakken, zoals wereldoriëntatie en gebruiken we teksten die op de onderwerpen aansluiten waar we mee bezig zijn. Tijdens de lessen oefenen we de strategieën en vaardigheden om een tekst te begrijpen. Hiervoor gebruiken we tekstsnappers. Naast het lezen en begrijpen van de tekst, leren de kinderen zich ook nog verder te verdiepen in de tekst door op een creatieve manier aan de slag te gaan met de tekst. Zo zijn ze onder andere ook bezig met presentatievaardigheden, samenwerken, taal en woordenschat. 

Engels
Een keer per twee weken werken we aan onze Engelse taal. Aan de hand van Engelstalige liedjes leren we nieuwe woorden en voeren we gesprekken met elkaar in het Engels.  
 
Weektaak
De kinderen werken 3 keer in de week aan de weektaak. Bij de start van de weektaak maken de kinderen zelf een planning van de te maken taken. Ze schatten in hoe lang ze denken er over te doen.  Dit doen ze geheel zelfstandig. Op deze momenten heeft de leerkracht tijd om (groepjes) kinderen extra hulp te bieden; extra herhaling voor als iets nog lastig was, of juist verrijking als kinderen uitdaging nodig hebben. 

Wereldoriëntatie
Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur en Techniek bieden wij aan met de methode: Blink Wereld Geïntegreerd.  Bij Aardrijkskunde komt de topografie van Europa om de hoek krijgen. Bij deze lessen speelt het onderzoekend leren ook een grote rol. Ook is er veel aandacht voor het procesgericht werken en allerlei presentatievormen.
 
Schrijven
Een mooi en goed leesbaar handschrift blijft belangrijk. Ook de hoofdletters worden in groep 6 nog eens herhaald. Verder is er ook aandacht voor het vlot overschrijven van een tekst, maar natuurlijk nog wel leesbaar! 

Beeldende vorming
Eén in de week krijgt groep 6 les van een vakleerkracht. Zij maken dan mooie werkstukken op zowel het platte - als driedimensionale vlak. We vinden het proces zeker net zo belangrijk als het product.   

Sport en spel
 
Bewegingsonderwijs
Twee keer per week gaan wij sporten in gymzaal De Halm. In een leerjaar komen alle verschillende bewegingsvormen aan bod. Ook is er natuurlijk aandacht voor de verschillende balsporten. In mei is er altijd een sportdag voor groep 6, 7 en 8 waar alle scholen in Oirschot aan meedoen. De kinderen mogen dan kiezen uit basketbal of voetbal. 
 
Sportdag
In samenwerking met alle basisscholen uit Oirschot wordt er jaarlijks een sportdag georganiseerd. De kinderen kunnen zich deze dag inschrijven voor het onderdeel voetbal of basketbal.  
 
Projecten
  • Vroeg in het jaar zijn we bezig met het Grote Schoolproject. We doen allerlei activiteiten rondom een thema. Vlak voor de herfstvakantie laten we zien wat we geleerd hebben tijdens de inloopavond. 
  • Kamp: Natuurlijk gaat groep 6 ook jaarlijks mee op schoolkamp. We verblijven 3 dagen op kampeerboerderij De Roerdomp.  
  • In groep 6 brengen we ook ieder jaar een bezoek aan Museum de Vier Quartieren en het melkveebedrijf ’t Boterik in het kader van het project 'Met je kont in de boter vallen'. 
  • Tijdens 7 bijeenkomsten mogen de kinderen in groep 6 kennismaken met het bespelen van een blaasinstrument vanuit Muziekvereniging Arti en deze lessen worden gegeven door gediplomeerd muziekdocent. Er volgt ook een eindpresentatie waar de ouders mogen komen kijken.  
  • Lentekriebels: in het voorjaar staat het project 'lentekriebels' een week centraal.
 
Voor u als ouder(s)/verzorger(s) is het volgende nog belangrijk om te weten over groep 6.
  • Na de herfstvakantie beginnen de kinderen met het maken van een werkstuk. Dit gebeurt vooral thuis. Natuurlijk mogen ze op school altijd om hulp vragen. 
  • Ook geeft ieder kind in groep 6 een spreekbeurt. Deze worden gepland na de kerstvakantie.