Groep 6

Welkom bij de klassenpagina van groep 6 De Pinguïns!

Wat leuk dat je komt kijken wat we allemaal doen in groep 6 beter bekend als De Pinguïns!
Woorden die ook bij ons centraal staan zijn; prettige werksfeer, gezelligheid, hard werken, eigenaarschap, samenwerken en groeien! 

Wat leren we dit schooljaar bij de verschillende vakken? 

Technisch lezen: 
We starten iedere ochtend met 20 minuten stillezen in het eigen lees- of informatie boek. 
Er is aandacht voor leesbeleving door met elkaar ervaringen hierover uit te wisselen. 
In groep 6 wordt ook regelmatig voorgelezen. 
Voor de kinderen die nog wat extra leesoefening nodig hebben wordt gewerkt met de methode 
Estafette. Op vrijdag mogen de kinderen lekker lezen. Er mag dan ook gelezen worden in strips, zoekboeken, tijdschriften etc. Er mag dan een fijn plekje gezocht worden in de klas waar het kind gaat zitten, liggen, staan tijdens het lezen. 
In samenwerking met de bibliotheek Oirschot doen wij veel aan leesbevordering. Zo hebben we regelmatig lessen en workshops van een medewerker van de bibliotheek en gebruiken we leskisten om het lezen nog meer te promoten en stimuleren.

Rekenen: 
Vanaf groep 6 wordt er gewerkt met sterrenboekjes in 3 niveaus. Dit wil zeggen dat ieder kind met hetzelfde doel bezig is maar wel op het niveau wat past bij dit kind. 

De leerstof: 
-Getalbegrip tot 10.000 
-Hoofdrekenen bijvoorbeeld keer/deelsommen met nullen wegdenken/weghalen. 
-Cijferend rekenen (het onder elkaar oplossen van sommen +/-/x/: 
-Breuken en kommagetallen 
-Meten, tijd en geld (maateenheden en digitale tijd) 

Begrijpend lezen: 
Wij leren de kinderen de verschillende leesstrategieën toe te passen. 1x per week werken we met een actuele tekst van Nieuwsbegrip.  
Dit jaar is er extra aandacht voor: 
-moeilijke woorden uit teksten afleiden, begrip controleren, hoofdzaak bepalen, conclusies trekken en samenvatten.  

Taal: 
Bij taal werken we met 4 leerstofdomeinen; woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven. Het aanbod is heel gevarieerd en we zijn met alle vormen van taal bezig. We werken hierbij in verschillende thema's.  
 
Spelling: 
Met behulp van een stappenplan en het verklanken van de woorden leren de kinderen nieuwe spellingwoorden in groep 6. Deze woorden worden zowel op papier als op de computer ingeoefend. Thuis kunnen de kinderen de woorden van het thema nog extra oefenen met het programma taal actief en de site www.spellingoefenen.nl. In de laatste 2 thema's van de methode maken de kinderen al kennis met de werkwoordspelling.  

Wereldoriëntatie: 
Geschiedenis, Aardrijkskunde, Natuur en Techniek bieden wij aan met de methode: Blink Wereld Geïntegreerd.  Bij Aardrijkskunde komt de topografie van Europa om de hoek krijgen. Bij deze lessen speelt het onderzoekend leren ook een grote rol. Ook is er veel aandacht voor het procesgericht werken en allerlei presentatievormen.
 
Weektaak: 
Bij de start van de weektaak maken de kinderen zelf een planning van de te maken taken. In deze week gaan ze er vier keer 45 min. aan werken. Dit doen ze geheel zelfstandig. Op deze momenten heeft de leerkracht tijd om (groepjes) kinderen extra hulp te bieden; extra herhaling voor als iets nog lastig was, of juist verrijking wanneer kinderen uitdaging nodig hebben. Verder kiezen kinderen ook zelf een doel waarmee ze aan de slag gaan. Kinderen hebben eigenaarschap en kiezen een onderdeel waar ze zich nog in willen ontwikkelen.
 
Schrijven: 
Een mooi en goed leesbaar handschrift blijft belangrijk. Ook de hoofdletters worden in groep 6 nog eens herhaald. Verder is er ook aandacht voor het vlot overschrijven van een tekst, maar natuurlijk nog wel leesbaar! 
 
Gym: 
1x per week gaan wij sporten in gymzaal De Halm. In een leerjaar komen alle verschillende bewegingsvormen aan bod. Ook is er natuurlijk aandacht voor de verschillende balsporten. In mei is er altijd een sportdag voor groep 6,7,8 waar alle scholen in Oirschot aan meedoen. De kinderen mogen dan kiezen uit basketbal of voetbal.   
 
Beeldende vorming: 
1x in de week krijgt groep 6 les van een vakleerkracht. Zij maken dan mooie werkstukken op zowel het platte - als driedimensionale vlak. We vinden het proces zeker net zo belangrijk als het product.   
 
Projecten: 
  • Vroeg in het jaar zijn we bezig met het grote Schoolproject. We doen allerlei activiteiten rondom een thema. Vlak voor de herfstvakantie laten we zien wat we geleerd hebben tijdens de inloopavond. 
  • Kamp: Natuurlijk gaat groep 6 ook jaarlijks mee op schoolkamp. We verblijven 3 dagen op kampeerboerderij De Roerdomp.  
  • In groep 6 brengen we ook ieder jaar een bezoek aan Museum de Vier Quartieren en Doe boerderij 'De Steenuil' in het kader van het project 'Met je kont in de boter vallen'. 
  • 7 bijeenkomsten mogen de kinderen in groep 6 kennismaken met het bespelen van een blaasinstrument vanuit Muziekvereniging Arti en deze lessen worden gegeven door gediplomeerd muziekdocent. Er volgt ook een eindpresentatie waar de ouders mogen komen kijken.  
  • Lentekriebels: in het voorjaar staat het project 'lentekriebels' een week centraal. De kinderen krijgen dan seksuele voorlichting.  
 
Voor u als ouder(s)/verzorger(s) is het volgende nog belangrijk om te weten over groep 6 
  • Rond Kerstmis beginnen de kinderen met het maken van een werkstuk. Dit gebeurt vooral thuis. Natuurlijk mogen ze op school altijd om hulp vragen. 
  •  Spreekbeurten komen later in het jaar aan bod.