Groep 7

Welkom bij de klassenpagina van groep 7, de Bokkenrijders 
Wat leuk dat je komt rond snuffelen op onze klassenpagina! 

Wat leren we dit schooljaar bij de verschillende vakken? 

Rekenen
Natuurlijk gaan we in groep 7 verder waar de kinderen in groep 6 gebleven zijn. Wat (deels) nieuw is dit jaar is rekenen met kommagetallen, breuken en procenten. Ook rekenen we lastige sommen vaak uit met een verhoudingstabel. Wil je graag weten wat er nog meer in groep 7 aan bod komt kun je altijd in een rekenboek komen bladeren.. 
 
Taal
We richten ons op verschillende domeinen; spreken en luisteren, stellen, taalbeschouwing en woordenschat. Je kunt dan denken aan het uitvoeren van een interview, het schrijven van een betoog, het ontleden van zinnen en het leren van nieuwe woorden.  

Technisch lezen
Iedere ochtend starten we met een klein half uurtje stillezen. Leesboeken, informatieboeken, doe boeken, strips.. alles komt voorbij.  Ieder dag mag er een groepje kinderen 'lekker lezen'. Ze kiezen hiervoor een lekker plekje uit om te lezen. Sta er dus niet raar van te kijken als je een kind liggend op zijn tafel een boek ziet lezen! 
 
Begrijpend lezen
Veel mensen denken bij begrijpend lezen vaak  aan het lezen van stukken tekst en deze vervolgens begrijpen, maar dat is niet het enige. Dit vak zit eigenlijk in alle vakken verweven. Begrijpen wat je leest, en vervolgens de beschreven handelingen uitvoeren hoort ook bij begrijpend lezen.  
We geven twee keer in de week een les begrijpend lezen, waarbij de kinderen bijvoorbeeld leren om de hoofdgedachte uit een tekst te halen of leren wat je moet doen als je een moeilijk woord tegen komt in de tekst.  
 
Spelling
Natuurlijk is het belangrijk dat je leert hoe de Nederlandse spelling in elkaar zit. De kinderen in groep 7 leren veel verschillende categorieën. Bijvoorbeeld woorden als etalage, universiteit, Lelystad. Ook wordt in groep 7 aandacht besteed aan de werkwoordspelling. Dat vinden de meeste kinderen in het begin nog erg lastig. Gelukkig oefenen we hier veel voor. Ook wordt er regelmatig huiswerk voor werkwoordspelling mee gegeven. 
 
Wereldoriëntatie
Van de Middeleeuwen, tot vulkanen, topografie van Zuid-Amerika tot het leven op aarde. Allerlei onderwerpen komen aan bod tijdens onze wereld oriëntatie lessen. Waar mogelijk gaan de kinderen zelf ontdekkend aan de slag. Hier worden dan vaak bronnenboeken en het internet voor ingezet. Ook leren de kinderen bij dit soort lessen om goed samen te werken.  
 
Engels
Iedere vier weken wordt er een nieuw Engels liedje aangeboden. Vanuit dit lied gaan we allerlei oefeningen doen; karaoke zingen, gesprekjes voeren, luisteren naar fragmenten en woordjes leren. De kinderen uit groep 7 spreken al een aardig woordje Engels. Dat komt vast door de Engelse films, series en games.. 
 
Weektaak
Bij de start van de weektaak maken de kinderen zelf een planning van de te maken taken. Ze schatten in hoe lang ze denken er over te doen. In deze week gaan ze er vier keer 45 min. aan werken. Dit doen ze geheel zelfstandig. Op deze momenten heeft de leerkracht tijd om (groepjes) kinderen extra hulp te bieden; extra herhaling voor als iets nog lastig was, of juist verrijking als kinderen uitdaging nodig hebben. 
 
Schrijven
In groep 7 gaan de kinderen steeds meer een eigen handschrift ontwikkelen. Sommige kinderen kunnen al keurig netjes met blokletters schrijven. Dat wordt ook geoefend tijdens de schrijflessen. Natuurlijk krijgt ook het verbonden schrift nog aandacht. 
 
Gym
Het hoofddoel van gym is dat iedereen plezier beleeft tijdens de gymles. Natuurlijk komen er allerlei verschillende leerlijnen aan bod; springen, klimmen, mikken etc. Dat wordt d.m.v. verschillende hoeken geoefend. Ook hebben we regelmatig klassikale lessen. Tijdens deze lessen staat er een sport centraal. Bijvoorbeeld hockey, badminton of judo. 
 
Beeldende vorming
Één keer in de week krijgt groep 7 les van een vakleerkracht. Zij maken dan mooie creaties op zowel het platte - als driedimensionale vlak. We vinden het proces zeker net zo belangrijk als het product.   
 
Projecten
* Lentekriebels: in het voorjaar staat het project 'lentekriebels' een week centraal. De kinderen krijgen dan seksuele voorlichting.  
 
Voor u als ouder(s) / verzorger(s) is het volgende nog belangrijk om te weten over groep 7 
* Om kinderen voor te bereiden op het huiswerk van de middelbare school starten we daar in groep 7 mee. Iedere week krijgen ze twee werkbladen mee om thuis te maken. 
*Rond Kerstmis beginnen de kinderen met het maken van een werkstuk. Dit gebeurt vooral thuis. Natuurlijk mogen ze op school altijd om hulp vragen. 
* Spreekbeurten komen later in het jaar aan bod. Meestal rond de mei vakantie.
* Ook doen we in deze groep mee aan de voorleeskampioenschappen. Kinderen die het leuk vinden bereiden een fragment uit een boek voor en laten deze tijdens de voorrondes horen. Degene die de beste beoordeling krijgt van groep 7 en 8 mag naar de Oirschotse kampioenschappen in de Enck. 
*We proberen de kinderen steeds meer zelf verantwoordelijk te maken voor dagelijkse dingen; zelf aan je gymtas denken, je werkplek opgeruimd houden, werk van school mee naar huis nemen etc. Ook leren de kinderen dat ze mede verantwoordelijk zijn voor hun leerproces. Ze mogen zelf aangeven wanneer ze dingen niet begrijpen en of ze graag extra hulp willen krijgen. Natuurlijk houden de leerkrachten dit ook mee in de gaten hoor. Zelf initiatief tonen hoort ook bij verantwoordelijkheid. 
* Kamp: groep 7 gaat drie dagen op kamp en blijft twee nachten slapen. We gaan op de fiets heen en terug. Dat is altijd erg gezellig en spannend. 
* In april/mei/juni vindt altijd het verkeersexamen plaats. Eerst maken kinderen een theoretisch examen in de klas, later gaan zij het toepassen in de praktijk. Ze fietsen hiervoor een route door Oirschot, die uiteraard eerst geoefend mag worden.   
* Aan het einde van het schooljaar geven we de kinderen een voorlopig schooladvies voor de middelbare