Groep 4

Welkom bij de klassenpagina van groep 4, De Kangoeroes 

Wat leuk dat je komt kijken hoe een dag in groep 4 er uit ziet. 
Bij de binnenkomst komen de leerlingen al eens even een kijkje nemen op het bord. Daar kunnen ze op de dagritmekaarten zien wat er op het lesprogramma staat. 

Wat leren we dit schooljaar bij de verschillende vakken? 

Rekenen: 
Wij leren rekenen tot de 100, we gaan werken aan ons tafeldiploma, leren klokkijken en nog veel meer. 
 
Technisch lezen: 
Lezen is super belangrijk in groep 4! We doen dat dan ook elke dag. We werken met de methode Estafette, maar ook lezen we in een leesboekje dat we zelf kiezen. Daarnaast werken we 2x in de week aan duo-lezen. In de tweede helft van het jaar houden we een boekbespreking over ons favoriete boek. 

Begrijpend lezen: 
Begrijpend lezen is helemaal nieuw voor ons. We werken al met nieuwsbegrip, maar na de kerstvakantie gaan we met het echte boek aan de slag. 

Taal: 
We werken met de methode Taal Actief. We leren veel nieuwe woordjes en leren dat er werkwoorden en zelfstandige naamwoorden in een zin staan. We leren hoe zinnen opgebouwd zijn en dat we hoofdletters en punten gebruiken. We schrijven onze eigen verhaaltjes en vertellen die aan elkaar.  

Spelling: 
We zijn bezig met allerlei nieuwe spellingsregels. Zo weten we dat je woorden als "hond" langer moet maken om te weten of je aan het eind een "d" of een "t" schrijft. Ook leren we hoe je woorden in klankgroepen verdeeld en hoe je de open en gesloten lettergreep toepast. 
 
Weektaak:  
Werken aan de weektaak is helemaal nieuw voor ons. We leren taakjes plannen en hoe we zelfstandig aan werkjes werken.  

Schrijven: 
Wij leren al hoofdletters schrijven! En na de kerst krijgen we onze eerste schrijfpen. 

Gym: 
Bewegen is superbelangrijk en ook superleuk! 

Beeldende vorming: 
We krijgen één keer in de week les van onze handvaardigheidsjuf Lotte, maar ook bij onze eigen juf en meester zijn we creatief bezig.  

Projecten: 

* Wij gaan al mee op kamp! We blijven nog niet slapen, maar we zijn wel al twee hele dagen op het kamp. Wij doen met groep 3 t/m 8 mee aan de meerkamp, dat is super leuk. Maar we doen ook met groep 3 samen andere spelletjes. 
* Vroeg in het jaar zijn we bezig met het grote Schoolproject. We doen allerlei activiteiten rondom een thema. Vlak voor de herfstvakantie laten we zien wat we geleerd hebben tijdens de inloopavond. 
* Tijdens het lentekriebels-project leren we over de verschillen tussen jongens en meisjes. 
 
Voor u als ouder(s) / verzorger(s) is het volgende nog belangrijk om te weten over groep 4
  
Wij krijgen muziek van een echte muziekjuf: Rini. Zij leert ons leuke liedjes, maar ook bereidt ze ons voor op het muziekexamen in groep 5. We krijgen dan ons AMV diploma.  
 
Wij werken hard aan ons tafeldiploma. We leren bij rekenen voor het eerst tafeltjes en proberen ze goed uit ons hoofd te leren.