Groep 4

Welkom bij de klassenpagina van groep 4, De Kangoeroes en De Zonnen 
 
Wat leuk dat je komt kijken hoe een dag in groep 4 er uit ziet.  
Bij de binnenkomst kunnen de leerlingen al even een kijkje nemen op het bord. Daar kunnen ze op de dagritmekaarten zien wat er voor die dag op het lesprogramma staat.  
 
Wat leren we dit schooljaar bij de verschillende vakken?  
 
Rekenen:  
Wij leren rekenen tot de 100, we gaan werken aan ons tafeldiploma, leren klokkijken en nog veel meer. We oefenen door te werken in werkboekjes, maar maken ook opdrachten op de chromebooks.  
Wij werken hard aan ons tafeldiploma. We leren bij rekenen voor het eerst tafeltjes en proberen ze goed uit ons hoofd te leren.   
  
Technisch lezen:  
Lezen is super belangrijk in groep 4! We doen dat dan ook elke dag.  
We werken met de methode Estafette, maar ook lezen we in een leesboekje dat we zelf kiezen. Daarnaast werken we 2x in de week aan duo-lezen.  
In de tweede helft van het jaar houden we een boekbespreking over ons favoriete boek.  
 
Begrijpend luisteren en lezen:  
Tot aan de kerstvakantie werken we met begrijpend luisteren aan de hand van handpoppen. Iedere handpop leert ons iets over een begrijpend luisteren strategie. We leren bijvoorbeeld vooruit te denken, stellen kritische vragen en trappen op de rem als we het niet begrijpen. 
Na de kerstvakantie maken we de overstap naar begrijpend lezen. Aan de hand van dezelfde strategieën lezen we nu zelf de teksten. We kiezen hiervoor teksten die aansluiten bij het leesniveau en belevingswereld van de kinderen.  
 
Taal:  
We werken met de methode Taal Actief. We leren veel nieuwe woordjes en leren dat er werkwoorden en zelfstandige naamwoorden in een zin staan. We leren hoe zinnen opgebouwd zijn en dat we hoofdletters en punten gebruiken. We schrijven onze eigen verhaaltjes en vertellen die aan elkaar.   
 
Spelling:  
We zijn bezig met allerlei nieuwe spellingsregels. Zo weten we dat je woorden als "hond" langer moet maken om te weten of je aan het eind een "d" of een "t" schrijft. Ook leren we hoe je woorden in klankgroepen verdeeld en hoe je de open en gesloten lettergreep toepast.  
  
Weektaak:   
Werken aan de weektaak is helemaal nieuw voor ons. We leren taakjes plannen en hoe we zelfstandig aan werkjes werken.   
 
Schrijven:  
Wij leren al hoofdletters schrijven! En na de kerst krijgen we onze eerste schrijfpen.  
 
Gym:  
Bewegen is superbelangrijk en ook superleuk!  
 
Beeldende vorming:  
We krijgen één keer in de week les van onze handvaardigheidsjuf Lotte, maar ook bij onze eigen juf en meester zijn we creatief bezig.   
 
Bewegend leren:  
Minimaal 1x per week gaan we naar buiten voor een doe vrijdag opdracht. Bewegend oefenen we dan onderdelen van lezen, spelling en rekenen. We rennen bijvoorbeeld een circuit en moeten onderweg verschillende woorden schrijven.  
Ook in de klas zijn we geregeld met bewegend leren bezig. We oefenen het tellen in sprongen van 2 bijvoorbeeld door door de klas te lopen.  
 
Muziek:    
Wij krijgen muziek van een echte muziekjuf: Rini. Zij leert ons leuke liedjes, maar ook bereidt ze ons voor op het muziekexamen in groep 5. We krijgen dan ons AMV diploma.   
 
Wereldoriëntatie: 
Gemiddeld één keer per week werken we aan onderwerpen rondom thema’s van wereldoriëntatie. We gaan op reis naar verschillende planeten, leren over verschillende culturen en gaan terug naar de tijd van de dinosaurussen.  
Ook leren we Engelse woorden. Onze juf of meester spreekt  tijdens de lessen Engels volledig in deze taal, wat wij heel erg leuk vinden!  
 
Projecten:  
 
* Wij gaan al mee op kamp! We blijven nog niet slapen, maar we zijn wel al twee hele dagen op het kamp. Wij doen met groep 3 t/m 8 mee aan de meerkamp, dat is super leuk. Maar we doen ook met groep 3 samen andere spelletjes.  
* Vroeg in het jaar zijn we bezig met het grote Schoolproject. We doen allerlei activiteiten rondom een thema. Vlak voor de herfstvakantie laten we zien wat we geleerd hebben tijdens de inloopavond.  
* Tijdens het lentekriebels-project leren we over de verschillen tussen jongens en meisjes .