Groep 4

Welkom bij de klassenpagina van groep 4, De Kangoeroes   
 
Wat leuk dat je komt kijken hoe een dag in groep 4 eruitziet.   
Bij de binnenkomst kunnen de leerlingen al even een kijkje nemen op het bord. Daar kunnen ze op de dagritmekaarten zien wat er voor die dag op het lesprogramma staat.   
 
Wat leren we dit schooljaar bij de verschillende vakken?   
 
Rekenen:   
Wij leren rekenen tot de 100, leren klokkijken, rekenen met euro’s en briefjes tot 100, meten met een liniaal en nog veel meer. We oefenen door te werken in werkboekjes, rekenen met materialen, maar maken ook opdrachten op de chromebooks.   
Ongeveer halverwege het schooljaar gaan we hard aan ons tafeldiploma werken. We leren bij rekenen voor het eerst tafeltjes en proberen ze goed uit ons hoofd te leren.    
 
Technisch lezen:   
Lezen is super belangrijk in groep 4! We doen dat dan ook elke dag.   
We werken met de methode Karakter, maar ook lezen we in een leesboekje dat we zelf kiezen. Daarnaast werken we 2x in de week aan duo-lezen.   
In de tweede helft van het jaar houden we een boekbespreking over ons favoriete boek.   
 
Begrijpend luisteren en lezen:   
Tot aan de kerstvakantie werken we met begrijpend luisteren aan de hand van handpoppen. Iedere handpop leert ons iets over een begrijpend luisteren strategie. We leren bijvoorbeeld vooruit te denken, stellen kritische vragen en trappen op de rem als we het niet begrijpen.  
Na de kerstvakantie maken we de overstap naar begrijpend lezen. Aan de hand van dezelfde strategieën lezen we nu zelf de teksten. We kiezen hiervoor teksten die aansluiten bij het leesniveau en belevingswereld van de kinderen.  Na iedere tekst presenteren we aan elkaar wat we hebben geleerd. 
 
Taal:   
We werken met de methode Taal Actief. We leren veel nieuwe woordjes en leren dat er werkwoorden en zelfstandige naamwoorden in een zin staan. We leren hoe zinnen opgebouwd zijn en dat we hoofdletters en punten gebruiken. We schrijven onze eigen verhaaltjes en vertellen die aan elkaar.    
 
Spelling:   
We zijn bezig met allerlei nieuwe spellingsregels. Zo weten we dat je woorden als "hond" langer moet maken om te weten of je aan het eind een "d" of een "t" schrijft. Ook leren we hoe je woorden in klankgroepen verdeeld en hoe je de open en gesloten lettergreep toepast.   
 
Weektaak:    
Werken aan de weektaak kennen we al uit groep 3. Iedere week krijgen we een nieuwe weektaak waar vier werkjes op staan. We werken ook vier keer in een week aan deze weektaak. Op woensdag krijgen we een nieuwe weektaak en plannen we in welke volgorde we aan onze taken werken. Sommige werkjes moeten we zelfstandig maken, bij andere werkjes krijgen we hulp van de juffen. Iedere week stellen we ook een doel voor onszelf, zoals bijvoorbeeld het netjes werken. Dit is ons persoonlijke doel en evalueren we op woensdag als we de weektaak nabespreken.  
 
Schrijven:   
Wij leren al hoofdletters schrijven! En na de kerst krijgen we onze eerste schrijfpen.   
 
Gym:   
Bewegen is superbelangrijk en ook superleuk!  Twee keer in de week gaan we gymmen in de gymzaal. Eén keer per week krijgen we een spellen les, de andere les oefenen we nieuwe vaardigheden. Deze les wordt gegeven door een vakdocent.  
 
Beeldende vorming:   
We krijgen één keer in de week les van onze handvaardigheidsjuf, maar ook bij onze eigen juf en meester zijn we creatief bezig.    
 
Bewegend leren:   
Minimaal 1x per week gaan we naar buiten voor een doe vrijdag opdracht. Bewegend oefenen we dan onderdelen van lezen, spelling en rekenen. We rennen bijvoorbeeld een circuit en moeten onderweg verschillende woorden schrijven.   
Ook in de klas zijn we geregeld met bewegend leren bezig. We oefenen het tellen in sprongen van 2 bijvoorbeeld door door de klas te lopen.   
 
Muziek:     
Wij krijgen muziek van een echte muziekjuf: Rini. Zij leert ons leuke liedjes, maar ook bereidt ze ons voor op het muziekexamen in groep 5. We krijgen dan ons AMV diploma.    
 
Wereldoriëntatie:  
Gemiddeld één keer per week werken we aan onderwerpen rondom thema’s van wereldoriëntatie. We gaan op reis naar verschillende planeten, leren over verschillende culturen en gaan terug naar de tijd van de dinosaurussen.   
Ook leren we Engelse woorden. Onze juf of meester spreekt tijdens de lessen Engels volledig in deze taal, wat wij heel erg leuk vinden!    
 
Projecten:   
 
* Wij gaan al mee op kamp! We blijven nog niet slapen, maar we zijn wel al twee hele dagen op het kamp. Wij doen met groep 3 t/m 8 mee aan de meerkamp, dat is super leuk. Maar we doen ook met groep 3 samen andere spelletjes.   
* Vroeg in het jaar zijn we bezig met het grote Schoolproject. We doen allerlei activiteiten rondom een thema. Vlak voor de herfstvakantie laten we zien wat we geleerd hebben tijdens de inloopavond.   
*Een paar keer per jaar schrijven wij ons in voor kreami. Dan mogen we kiezen bij welke activiteit we aansluiten op vrijdagmiddag. Alle leerlingen van groep 3 tot groep 8 werken dan door elkaar gehusseld in kleine groepjes aan een creatieve activiteit.  
*Ook sluiten we enkele vrijdagmiddagen aan bij de viering. Dan zitten we met een paar andere groepen in het vossenhol. We laten dan een presentatie aan elkaar zien. Deze hebben we dan al eerder in de klas bedacht en geoefend, echt ontzettend leuk! 
* Tijdens het lentekriebels-project leren we over de verschillen tussen jongens en meisjes .