Groep 5

Welkom bij de klassenpagina van groep 5 De Monkey's.
Wat leuk dat je komt kijken wat we in en buiten de klas allemaal doen.
                                            
Wat leren we dit schooljaar bij de verschillende vakken?

Rekenen:
In onze klas weken we aan de volgende doelen:
Getalbegrip tot 1000
Hoofdrekenen t/m 1000
Basisvaardigheden + en - tot 100, later in het jaar tot 1000
Tafels 1 t/m 10 , maar ook 5x16
Delen
Meten, tijd (ook met digitale klok) en geld

Technisch lezen:
We hebben ongeveer 3 keer per week Karakter. Het voor-koor-door (lezen) is een manier om de kinderen op tempo een tekst te laten lezen. Dit doen ze in tweetallen.
Daarnaast mogen de kinderen elke ochtend vrij lezen en 1 keer per week lekker lezen. Dat houdt in dat de kinderen naast hun leesboek ook een stripboek (Donald Duck), Tina of een VI mogen lezen. Verder mogen ze tijdens het lekker lezen een plekje in de klas kiezen in plaats van op hun stoel aan de tafel te gaan zitten.

Begrijpend lezen:
Veel mensen denken bij begrijpend lezen vaak aan het lezen van stukken tekst en deze vervolgens begrijpen, maar dat is niet het enige. Dit vak zit eigenlijk in alle vakken verweven. Begrijpen wat je leest, en vervolgens de beschreven handelingen uitvoeren hoort ook bij begrijpend lezen. 
We geven twee keer in de week een les begrijpend lezen, waarbij de kinderen bijvoorbeeld leren om de hoofdgedachte uit een tekst te halen of leren wat je moet doen als je een moeilijk woord tegen komt in de tekst.   

Taal:
De kinderen krijgen tijdens de taal in groep 5 lessen over:
-Voorlezen met intonatie
-Spreken en luisteren
-Taalbeschouwing (spreekwoorden, zinsopbouw, meervouden etc.)
-Stellen
-Woordenschat

Spelling:
Ook spelling wordt natuurlijk gegeven. Bijna iedere dag. We vragen eerst aan de kinderen hoe je een bepaald woord schrijft en daarna schrijven we dit op het bord (eerst klank, dan pas teken).
Daarna gaan we kijken naar het spellingsprobleem en vervolgens mogen de kinderen de opdrachten gaan maken. Hier zit natuurlijk ook een stappenplan bij. Verder kunnen de kinderen de woordjes thuis oefenen via de site bloon.nl.

Wereldoriëntatie:
In groep 5 krijgen de kinderen ook wereldoriëntatie. De lessen, geschiedenis, aardrijkskunde en natuur/techniek zijn geïntegreerd.
Deze lessen worden wel gegeven door de leerkracht, maar deze verkleedt zich dan als een typetje die bij de tijd of het onderwerp hoort waar de kinderen les over krijgen.
Ook gaan de kinderen de topografie van Nederland oefenen. Dit kunnen ze op een speciaal programma op de computer uitvoeren. Natuurlijk krijgen ze hier ook oefenbladen voor mee naar huis.

Weektaak:
Vier keer per week hebben de kinderen 30 minuten weektaak. Er staan meerdere opdrachten op het werkblad. Kinderen maken zelf een planning wanneer ze welk onderdeel gaan maken. We letten hier natuurlijk ook op de verzorging en de zelfstandigheid van de leerlingen. In de tussentijd kan de leerkracht kinderen extra hulp bieden.

Schrijven:
Twee keer per week krijgen de kinderen nog schrijfles. Er worden hoofdletters aangeboden en letters herhaald. Soms mogen ze ook met een gelpen schrijven.

Gym:
In groep 5 gaan de kinderen 2 keer per week 45 minuten gymmen. De gymlessen zijn verdeeld in een materiaalles en een spellenles. Meestal worden de materiaallessen in 3 verschillende vakken gegeven, waarbij de gymdocent zich vooral op 1 vak richt waar de kinderen vaak een acrobatische (turn)opdracht gaan uitvoeren. De spellessen worden door de eigen groepsleerkracht gegeven. 
 
Beeldende vorming:
Deze lessen worden door onze handvaardigheidsleerkacht gegeven. Kinderen gaan hiervoor speciaal naar een andere klas.
 
Muziek:
In groep 5 krijgen de kinderen muziekles van Rini Bullens. Aan het eind van dit schooljaar kunnen ze ook hun muziekdiploma halen.

Engels/Verkeer:
In groep 5 komen de kinderen natuurlijk ook al in contact met Engels en verkeer. Deze lessen worden een beetje met elkaar afgewisseld. Voor de lessen van Engels maken we gebruik van de methode ‘groove me’.
 
Voor u als ouder(s) / verzorger(s) is het volgende nog belangrijk om te weten over groep 5:
  • De kinderen in groep 5 hebben voor het eerst surprise bij ons op school. In de klas worden lootjes getrokken en mogen de kinderen thuis gaan knutselen. Ieder jaar worden er weer supermooie surprises gemaakt. Vergeet natuurlijk ook niet om een mooi gedichtje te maken.
  • Ook houden we in groep 5 een nieuwskring. Kinderen mogen van thuis een krantenartikel of een nieuwtje van internet kopiëren. Hier mogen ze dan kort iets over vertellen.
  • Verder gaan we ieder schooljaar met de hele school op kamp. Voor groep 5 is het de eerste keer dat ze gaan fietsen en dat ze mogen overnachten. Ook de disco en de nachttocht is nieuw.
Zo, nu weten jullie allemaal wat meer over dit schooljaar. Kom gerust eens binnen lopen mochten er nog vragen zijn.