Nieuwe ouders / aanmelden

Nieuwe ouders

Wat fijn dat jullie onze website bezoeken voor informatie!
 

Inloopochtend:
Op woensdag 13 maart is er een open lesochtend waarbij u een nog completer beeld van onze school zult krijgen. U kunt dan onder begeleiding een rondleiding krijgen en zien hoe het er bij ons aan toe gaat. 

 

Rondleiding
Als u belangstelling heeft in onze school dan maken we graag een afspraak met u voor een rondleiding. 
We zullen dan van alles over de school vertellen en laten zien: hoe de kinderen in de verschillende groepen werken; op welke manier de leerlingenzorg georganiseerd is en wat onze kernkwaliteiten zijn.
U krijgt hierbij uitgebreid de tijd om vragen te stellen.

U kunt hiervoor contact opnemen met de locatie-directeur Ruben Sanders.
Dit kan telefonisch (0499-550230) of per e-mail: info@obsdekorenbloem.nl


Aanmelden
Als u uw kind aan wilt melden, dan kan dat door middel van het invullen van het aanmeldformulier. Deze kunt u op deze site downloaden of ophalen op school.
Let wel; als u uw kind aanmeldt staat hij nog niet ingeschreven. Hiervoor gaan we eerst me u en een eventuele andere school in gesprek om te beoordelen of wij uw kind de zorg kunnen bieden die het verdient.

Het ingevulde aanmeldformulier kunt u afdrukken en persoonlijk bij ons inleveren of
mailen naar info@obsdekorenbloem.nl

Het aanmeldformulier kunt u hier vinden.


Na de inschrijving
In de periode voordat uw kind zal gaan starten zal de groepsleerkracht van uw kind een intakegesprek met u plannen. Op deze manier leren we elkaar al kennen. Het is fijn om te bespreken welke zaken rondom uw kind belangrijk zijn voor ons om te weten.
Tijdens het intakegesprek zullen er ook +/- 5 oefenmomenten met u worden afgesproken. Deze momenten liggen vlak voor de vierde verjaardag,  zo kan uw kind al een beetje wennen aan alle dingen die er in een kleuterklas plaatsvinden.
Ook zal er tijdens dit intakegesprek een afspraak gemaakt worden voor een huisbezoek. In dit huisbezoek komt de leerkracht echt voor het kind om nader kennis te maken om zo de begeleiding op school nog beter te laten verlopen.

Wanneer uw kind na december (gekeken vanuit het schooljaar) 4 jaar wordt, is uw kind op vrijdag vrij. Wanneer er bepaalde activiteiten zijn op die dag mag u er als ouder voor kiezen om uw kind daar wel aan deel te laten nemen. (Denk aan een viering, spelletjesmiddag o.i.d.)

Wilt u alvast weten hoe een dag bij de kleuters verloopt? Klik dan hier voor een filmpje van de kleutergroepen.