ICT op de Korenbloem

ICT Op de Korenbloem 

Op de Korenbloem verrijken we ons onderwijs door ICT breed een veelvuldig in te zetten.  
Zo is er in iedere groep een digibord aanwezig. Hierdoor hebben we meer mogelijkheden om de instructies te ondersteunen, maar ook filmpjes of bijvoorbeeld leerlingen die een opdracht uitvoeren op het digibord zijn opties.  

We beschikken als basisschool over voldoende chromebooks. 

 
We zijn als school van mening dat social media deel uitmaakt van de maatschappij. We vinden het heel belangrijk dat leerlingen hier op een goede manier mee leren omgaan. 
We stellen met deze onderliggende gedachte jaarlijks een internetcontract op met de leerlingen van groep 5 t/m 8, daarnaast is er jaarlijks in iedere groep aandacht voor mediawijsheid.  
De inhoud van het internetcontract is erop gericht om het gebruik van ICT-middelen (in de breedste zin van het woord) veilig en wenselijk te laten verlopen.  
Mediawijsheid komt jaarlijks een week intensief aan bod in ‘de week van de mediawijsheid.’ Het netwerk mediawijsheid stelt jaarlijks een bewustwordingscampagne op over het kritisch en actief omgaan met media waar we ons als school bij aansluiten.