Groep 3

Welkom bij de klassenpagina van groep 3, de Kikkers en de Beren
Wat leuk dat je komt kijken hoe een dag in groep 3 eruit ziet.

Aan de hand van dagritmekaarten kunnen kinderen zien wat voor lessen en activiteiten die dag op de planning staan. De hele dag op een vaste plek aan een tafel zitten is voor velen nog even wennen. We proberen de overgang te verkleinen door de lessen van de methodes af te wisselen met spellen waarbij de leerdoelen goed ingeoefend worden. Daarnaast mogen kinderen ervoor kiezen om de instructie te volgen op een mat. Zo hoeven ze niet de hele dag op hun stoel te zitten.

Wat leren we dit schooljaar bij de verschillende vakken? 
 
Rekenen
Voor het rekenonderwijs maken we gebruik van de methode Pluspunt. De lessen wisselen af van klassikale les naar het werken in circuitvorm. Bij het werken in circuitvorm nemen de kinderen deel aan verschillende activiteiten waarbij ze rouleren. Zo krijgen de kinderen de instructie van de leerkracht, de verwerking vanuit de methode, spellen waarbij de vaardigheden worden ingeoefend en rekenen ze op een Chromebook.
Gedurende het jaar werken we onder andere aan het splitsen van getallen, tellen in sprongen (van 2, 5 en 10), meten, klokkijken (hele en halve uren) en het plaatsen van getallen op een getallenlijn (tot en met 100).

Taal 
Het leren lezen is een groot onderdeel van groep 3. We gebruiken hiervoor de methode Lijn 3. Gedurende drie weken werken we aan een thema. Daarbij komen verschillende taaldomeinen aan bod; 

Technisch lezen
In de eerste helft van het schooljaar staat het aanleren van letters centraal. Hoe meer klanken de kinderen kennen, des te meer woorden ze kunnen lezen. Hierna gaan kinderen aan de slag met het lezen van zinnen. Zo ervaren ze, dat wanneer je woord voor woord lezen, je al gauw een hele tekst kunt lezen. Elk kind heeft zijn eigen werkboek voor de zelfstandige verwerking van de lesstof. Er wordt op niveau en tempo gedifferentieerd. Daarnaast helpt het de kinderen om thuis dagelijks aandacht te hebben voor het (samen) lezen.

Spelling
In de methode Lijn 3 is expliciete aandacht voor spelling. Wanneer leerlingen letters leren lezen, willen ze die daarna ook kunnen schrijven. In groep 3 staat het spellen van klankzuivere woorden centraal. Denk hierbij aan woorden als ‘bal’ en ‘dak’. Het hardop benoemen van het woord, het woord in losse klanken opdelen en uiteindelijk opschrijven is nodig om tot een juist spellingsbewustzijn te komen. 

Begrijpend luisteren
Aan de hand van de methode ‘Snap je taal’ leren de kinderen hoe ze verschillende vaardigheden kunnen toepassen bij het luisteren naar een tekst. De vaardigheden worden aangeleerd door 8 verschillende dieren (knuffels). Zo bekijken ze samen met Vera de vooruitkijk-kikker wat er kan gaan gebeuren en bedenken ze met Wencke de weet-ik-al-kip of ze van te voren al iets van het onderwerp af weten. Wanneer je een tekst begrijpt, beleef je leesplezier en krijgt de inhoud een plek. Woordkennis is hierbij helpend, dagelijks is er aandacht voor woordenschat in de context van het thema.

Schrijven
Goed kunnen schrijven begint bij een goede schrijfhouding. Er wordt dan ook veel aandacht besteed aan de houding, schrijfbeweging en pengreep. Met behulp van de methode Klinkers starten de kinderen met het schrijven van de cijfers en losse schrijfletters. Hierna leren de kinderen hoe ze de schrijfletters aan elkaar kunnen verbinden. Eind groep 3 schrijven de kinderen in verbonden schrift.

Weektaak
In de klas staat een keuzebord met daarop zes verschillende taken. De leerlingen hangen hun naamkaartje ieder keuzewerkmoment bij een andere taak. Op deze wijze komen ze bij iedere taak aan de beurt en hebben ze zelf invloed op de planning van de taken. Later in het schooljaar leren ze hoe ze dit zelf op een formulier kunnen noteren. Ze kunnen dan zelf bijhouden welke taken ze al gehad hebben en welke taken nog gemaakt moeten worden. Het werken met een weektaakformulier wordt doorgezet tot groep 8 en wordt steeds verder uitgebreid. 
  
Wereldoriëntatie
In groep 3 wordt de wereld van de kinderen steeds groter. Ze willen weten hoe dingen werken en krijgen interesse in de wereld om hen heen. Binnen de methode van Lijn 3 zitten prikkelende thema’s die inspelen op de belevingswereld van de kinderen.

Beeldende vorming
Eén keer in de week hebben de kinderen beeldende vorming van vakdocent juf Lieke. Er worden dan mooie creaties gemaakt op zowel het platte- als driedimensionale vlak. Het proces is daarbij zeker zo belangrijk als het product.

Gym
De kinderen gymmen twee keer in de week. Eén gymles wordt verzorgd door vakdocent juf Jennemieke. Daarnaast komt gedurende de week bewegend leren veel terug in de klas en op het schoolplein.
 
Projecten
We gaan jaarlijks met de gehele school op kamp. Groep 3 gaat twee dagen mee op kamp. De kinderen blijven niet slapen.

Voor u als ouder(s) / verzorger(s) is het volgende nog belangrijk om te weten over groep 3 
- Vanaf januari wordt er iedere week een kind uitgekozen als ‘Kei van de week’. In die week mag hij/zij iets mee naar school nemen waar hij/zij ongeveer 5 minuten over kan vertellen. Denk hierbij aan (foto’s van) een huisdier, spullen die passen bij een sport, foto’s van een vakantie, spullen die passen bij een hobby, etc. Het is de bedoeling dat de kinderen zelfstandig voor de klas vertellen.
- Ouders worden intensief betrokken bij de (lees)ontwikkeling van hun kinderen. Zo vragen we hulp bij het lezen op school en wordt er regelmatig oefenstof mee naar huis gegeven om thuis samen te oefenen.