Schooltijden

Schooltijden Continu XL

Wij werken op school met een Continu XL rooster.
Dat wil zeggen dat de kinderen in principe op school bij de leerkracht in de klas eten.
Als uw kind tussen de middag liever thuis eet, kan dat ook. Hij/zij gaat dan om 12.00 uur naar huis en moet om 12.45 uur weer op school zijn.  Als uw kind tussen de middag naar huis gaat, moet dat 's morgens om 8.25 uur doorgegeven worden aan de groepsleerkracht. Tot en met groep 4 wordt dit door de ouders doorgegeven vanaf groep 5 geven de kinderen het aan de leerkracht door.

Het programma voor de groepen 3 t/m 8 ziet er als volgt uit:
 08.30 uur  aanvang school
 10.15-10.30 uur   pauze
 12.00 uur   kinderen lunchen met de leerkracht in de klas
 12.15-12.45 uur buiten spelen
 12.45 uur           start middaglessen
 14.45 uur     school uit


De kleuters hebben dezelfde begin- en eindtijden, maar er is hiertussen meer ruimte voor vrije (speel)momenten.   Over het algemeen zijn de kleuters ongeveer 2 uur per dag buiten.
 
De woensdagmiddag blijft een vrije middag. (Om 12.00 uur is de school uit.)

Ons systeem heeft 4 pluspunten:
- Rust: de kinderen eten in de klas met de leerkracht.
- Besparing BSO kosten.
- Je mag tussen de middag ook thuis eten.
- Maar één keer halen en brengen.

Wat neem je mee voor de lunch

De kinderen nemen brood in een trommel, fruit en drinken in een beker mee naar school. Dat zit
verpakt in een tas.  Zij stoppen de tas 's morgens in hun kluisje. Het is niet de bedoeling dat er
snoep en koek meegenomen wordt. Voor meer informatie kijk bij “sport en gezondheid”, onder het kopje "Onze school".