Sport en gezondheidDe Korenbloem heeft het vignet Gezonde school behaald.

Wat is een gezonde school

Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Dit doet u aan de hand van de vier Gezonde School-pijlers. U bent een Gezonde School als u het vignet Gezonde School hebt behaald. 

Voor het filmpje van de gezonde school klik hier
Voor meer informatie over de gezonde school klik hier

De Gezonde School-pijlers
  • Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.
  • Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of 'groen' schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.
  • Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.
  • Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid. 
Het vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.

Voor ons vignet van de Gezonde School en onze themacertificaten Bewegen en sport en Welbevinden, klik hier

Wat eten & drinken we?
We willen gezond eten op school stimuleren om zo kinderen bewuste keuzes te leren maken. Samen met ouders zorgen we voor gezond eten en drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch. Er zijn diverse meningen over wat nu wel of niet een gezonde keuze is, hierbij past in ieder geval snoep, koek en chips als een vanzelfsprekendheid voor de dagelijkse pauzes niet bij.

Kleine pauze
In de ochtend is er een korte pauze van 15 minuten, daarbij gaan we uit van (gedroogd) fruit, groente, boterhammen en/of evt. drinken. Geen koolzuurhoudende dranken en bij voorkeur in een herbruikbare beker of fles.

Grote Pauze
Tegen 12 uur gaat iedereen eten, dit vindt plaats in de eigen klas met de leerkracht. De leerlingen brengen de lunch hiervoor zelf mee. Net als de jas gaat de tas met de lunch in de locker van de leerling.
Naast drinken (geen koolzuurhoudende dranken) denken wij aan het volgende voor de lunch;
Boterhammen, (gedroogd) fruit, groente, wrap, (blokje) kaas, gekookt eitje, droge cracker (eventueel belegd) of bijvoorbeeld soepstengels, rijstwafel (eventueel met kruiden, maar geen chocolade of karamel etc.), ongebrande/ongezouten nootjes.  
De kinderen zijn vrij in wat ze trakteren wanneer ze jarig zijn, het is immers feest! Wel vragen we om de traktaties klein te houden en juichen we gezonde traktaties toe.
 
Sport en bewegen
 
Groep 1-2

In groep 1-2 wordt iedere dag aandacht besteed aan de motorische ontwikkeling. Zo spelen de kinderen dagelijks zo'n 1,5 uur buiten (woensdag uitgezonderd). Daarnaast wordt er wekelijks 1,5 uur bewegingsonderwijs aangeboden in het speellokaal.
 
Het bewegingsonderwijs wordt, net als de andere vakgebieden in de groepen 1-2, thematisch aangeboden. Zo wordt er voor elk thema bekeken welke leerlijnen het beste aansluiten bij de lesstof. De thema's wisselen per schooljaar, dus men gebruikt geen vast jaarrooster voor het bewegingsonderwijs.
 
Om kwaliteit te waarborgen wordt er gebruik gemaakt van diverse bronnen:
Tussendoelen & leerlijnen van Nationaal Expertisecentrum leerplanontwikkeling (zie hiervoor http://tule.slo.nl/)
De methode Bewegingsonderwijs in het speellokaal (Berg, 2012)
Kleuteridee (zie hiervoor www.kleuteridee.nl)
Er wordt bijgehouden welke leerlijnen aangeboden worden met bijbehorende frequentie hiervan. Zo wordt gewaarborgd dat alle leerlijnen (voldoende) aan bod komen in het bewegingsonderwijs.
 
Per week krijgen de kinderen verschillende lessen aangeboden. Er is altijd een les met materialen. De kinderen gymmen hier meestal in verschillende hoeken. Op deze manier krijgen zij meerdere leerlijnen per les aangeboden.
De spelles en de 'handen-gymles' wisselen elkaar om de week af. Bij een spelles zijn er geen tot weinig materialen en gaat het met name om samenwerking. De handen-gymles staat geheel in het teken van de fijne motoriek.
 
Voor de oudste kleuters vindt er ook eens per jaar een screening plaats door een Motorisch Remedial Teacher. Als de MRT-er, leerkracht en ouders zien dat er behoefte is aan extra begeleiding op het gebied van de grove motoriek, dan krijgt komt het kind in het MRT Traject. Dit traject duurt 10 weken, waarbij het kind in een klein groepje extra begeleiding krijgt van de MRT-er.
  
Groep 3 t/m 8
 
De leerlingen krijgen wekelijks 1,5 uur gym, waarvan 45 minuten door een vakleerkracht bewegingsonderwijs. Er wordt gebruik gemaakt van een vakwerkplan met daarin een jaarplanning.
 
De lessen in deze jaarplanning zijn veelal opgedeeld in drie onderdelen. In deze zo genoemde hoeken wordt ieder een andere verantwoorde activiteit aangeboden. In één les maakt een kind dus kennis met meerdere leerlijnen en/of beweegthema's.
Deze 'drie hoeken lessen' worden afgewisseld met klassikale lessen. De klassikale lessen zijn vooral spellessen, maar ook Groene Spelen worden hierin aangeboden.
 
Verder werken we ook samen met een sportcoach vanuit de gemeente Oirschot en nemen er leerkrachten van onze school deel in de kenniskring Sport, Bewegen en Gezondheid. Op deze manier blijven wij als school op de hoogte van alle vernieuwingen en veranderingen die in de loop der jaren ontstaan.
 
Ook nemen we als school ieder jaar deel aan de Koningsspelen en de sportdagen. De Koningsspelen worden samen met Het Kempenhorst en de sportcoach georganiseerd voor de hele school. Leerlingen van Het Kempenhorst maken vooraf een presentatie van de gemaakte spellen en workshops. Deze presentatie wordt aan onze school gepresenteerd en vervolgens uitgevoerd tijdens de Koningsspelen.
 
Na schooltijd worden er voor de leerlingen van onze school clinics vanuit Do-it georganiseerd.