Sport en gezondheidDe Korenbloem heeft het vignet Gezonde school behaald.

Wat is een gezonde school

Een Gezonde School is een school die structureel aandacht besteedt aan gezondheid. Dit doet u aan de hand van de vier Gezonde School-pijlers. U bent een Gezonde School als u het vignet Gezonde School hebt behaald. 

Voor het filmpje van de gezonde school klik hier
Voor meer informatie over de gezonde school klik hier

De Gezonde School-pijlers
  • Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.
  • Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of 'groen' schoolplein en aan het betrekken van ouders bij Gezonde School.
  • Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.
  • Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid. 
Het vignet Gezonde School

Het vignet Gezonde School is een kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen. Na het behalen van minimaal één themacertificaat mag uw school zich gedurende drie jaar een Gezonde School noemen.

Voor het themacertificaat Bewegen en sport klik hier

Wat eten & drinken we?
We willen gezond eten op school stimuleren om zo kinderen bewuste keuzes te leren maken. Samen met ouders zorgen we voor gezond eten en drinken tijdens de ochtendpauze en de lunch. Er zijn diverse meningen over wat nu wel of niet een gezonde keuze is, hierbij past in ieder geval snoep, koek en chips als een vanzelfsprekendheid voor de dagelijkse pauzes niet bij.

Kleine pauze
In de ochtend is er een korte pauze van 15 minuten, daarbij gaan we uit van (gedroogd) fruit, groente, boterhammen en/of evt. drinken. Geen koolzuurhoudende dranken en bij voorkeur in een herbruikbare beker of fles.

Grote Pauze
Tegen 12 uur gaat iedereen eten, dit vindt plaats in de eigen klas met de leerkracht. De leerlingen brengen de lunch hiervoor zelf mee. Net als de jas gaat de tas met de lunch in de locker van de leerling.
Naast drinken (geen koolzuurhoudende dranken) denken wij aan het volgende voor de lunch;
Boterhammen, (gedroogd) fruit, groente, wrap, (blokje) kaas, gekookt eitje, droge cracker (eventueel belegd) of bijvoorbeeld soepstengels, rijstwafel (eventueel met kruiden, maar geen chocolade of karamel etc.), ongebrande/ongezouten nootjes.  
De kinderen zijn vrij in wat ze trakteren wanneer ze jarig zijn, het is immers feest! Wel vragen we om de traktaties klein te houden en juichen we gezonde traktaties toe.
 
Sport en bewegen
 
Groep 1-2

In groep 1-2 wordt iedere dag aandacht besteed aan de motorische ontwikkeling. Zo spelen  deze kinderen dagelijks zo'n 1,5 uur buiten (woensdag uitgezonderd). Daarnaast wordt er wekelijks een klokuur bewegingsonderwijs aangeboden in het speellokaal.
 
Het bewegingsonderwijs wordt, net als de andere vakgebieden in de groepen 1-2, thematisch aangeboden. Zo wordt er voor elk thema bekeken welke leerlijnen het beste aansluiten bij de lesstof. De thema's wisselen per schooljaar, dus men gebruikt geen vast jaarrooster voor het bewegingsonderwijs.
De lessen bewegingsonderwijs, op enkele klassikale lessen na, worden in hoeken gegeven. In de praktijk komen kinderen in één les bewegingsonderwijs in aanraking met diverse beweegproblemen en leerlijnen.
 
Om kwaliteit te waarborgen wordt er gebruik gemaakt van diverse bronnen:
Tussendoelen & leerlijnen van Nationaal Expertisecentrum leerplanontwikkeling (zie hiervoor http://tule.slo.nl/)
De methode Bewegingsonderwijs in het speellokaal (Berg, 2012)
Kleuteridee (zie hiervoor www.kleuteridee.nl)
Er wordt bijgehouden welke leerlijnen aangeboden worden met bijbehorende frequentie hiervan. Zo wordt gewaarborgd dat alle leerlijnen (voldoende) aan bod komen in het bewegingsonderwijs.
 
Daarnaast wordt er per schooljaar voor ieder kind een motoriek observatie ingevuld. Dit gebeurt tussen de 2 en 5 keer per schooljaar. De observatie bevat de volgende onderdelen: hinkelen, huppelen, fijne motoriek, balvaardigheid, evenwicht, springen en potloodgreep.
 
De onderdelen zijn vergelijkbaar met de onderdelen van de 4 ss-en test die gebruikt wordt door alle Motorisch Remedial Teachers in het Nederlandse bewegingsonderwijs. Op de volgende pagina is deze test weergegeven.
 
Groep 3 t/m 8
 
De lessen in dit vakwerkplan zijn veelal opgedeeld in drie onderdelen. In deze zo genoemde hoeken wordt ieder een andere verantwoorde activiteit aangeboden. In één les maakt een kind dus kennis met meerdere leerlijnen en/of beweegthema's.
Deze 'drie hoeken lessen' worden afgewisseld met klassikale lessen. De klassikale lessen zijn vooral spellessen, maar ook Groene Spelen worden hierin aangeboden.
 
Verder werken we ook samen met een sportcoach en nemen er 2 leerkrachten van onze school deel in de zogeheten kenniskring Sport, Bewegen en Gezondheid. Op deze manier blijven wij als school op de hoogte van alle vernieuwingen en veranderingen die in de loop der jaren ontstaan.
 
Verder nemen we als school ieder jaar deel aan de Koningsspelen en de sportdagen. De Koningsspelen worden samen met Het Kempenhorst en de sportcoach georganiseerd voor de hele school. Leerlingen van Het Kempenhorst (derde jaars) maken vooraf een presentatie van de gemaakte spellen en workshops. Deze presentatie wordt aan onze school gepresenteerd en vervolgens uitgevoerd tijdens de Koningsspelen.
 
Ook na schooltijd worden er voor de leerlingen van onze school clinics vanuit Do-it georganiseerd.