Schoolveiligheidsplan

Schoolveiligheid

Het doel van dit thema is de bevordering van een veilig leefklimaat op en rond de school. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat de school incidentele maatregelen neemt. De insteek is juist dat de school preventieve maatregelen en acties in het schoolbeleid op kan nemen. De school heeft doorlopend aandacht voor de veiligheid rondom het gebouw. Op school is een schoolveiligheidsplan aanwezig. Daarin zijn alle documenten, protocollen en afspraken opgenomen, die volgens het wettelijk kader in een dergelijk plan aanwezig behoren te zijn. Dit plan is tot stand gekomen na evaluatie van een aantal jaren onderzoeks- en actiefase. In het plan staan zaken rondom norm overschrijdend en crimineel gedrag, zoals vandalisme, diefstal, pesten en schoolverzuim beschreven, maar het plan richt zich ook op schoolbeleid en schoolklimaat. Het plan wordt jaarlijks bijgesteld en geactualiseerd. Het plan is op school beschikbaar ter inzage en wordt gepubliceerd op deze website.

Klik hier voor het Schoolveiligheidsplan.